Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Privacy verklaring

Privacy verklaring Treeport
Treeport respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voor administratieve doeleinden en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Treeport zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw lidmaatschap.
 
Treeport gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze:

  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en voor de nieuwsbrieven. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website of via de ontvangen nieuwsbrief.
  • Uw gegevens zijn zichtbaar op de online ledenlijst.
  • Uw gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden

Treeport verkoopt uw gegevens niet
Treeport zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Treeport gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek van de website van Treeport geen cookies ontvangt.
 
Recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit
U hebt altijd recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen (dataportabiliteit) van uw gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via info@treeport.nl. U kunt uw verleende toestemming ook op elk moment intrekken.
 
Feedback en klachten
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Treeport, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u meer informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.
 
Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan hebt u het recht hier een klacht tegen in te dienen. Dit kan in de eerste instantie bij Treeport. Wij zullen uw klacht zorgvuldig onderzoeken. Als u niet tevreden bent met de uitkomst, dan kunt u uw klacht ook neerleggen bij de rechter of de Nationale ombudsman.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op info@treeport.nl.   
 
 

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae