Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Bestuur Treeport

Het bestuur geeft in tactische en operationele zin uitwerking aan de visie, doelen en plannen van Treeport. Het is de spil van de organisatie en legt de gemaakte keuzes weer uit aan de algemene ledenvergadering. De verschillende bestuursleden - de voorzitter, secretaris/vicevoorzitter, penningmeester en twee algemene leden voor respectievelijk teelt en handel - hebben het vertrouwen van de leden van de coöperatie en handelen vanuit dat vertrouwen. Uiteraard kennen de bestuursleden de leden van de coöperatie en spelen ze actief in op ontwikkelingen in de sector en regio. 

Samenstelling bestuur: 

 

Lodders Boomkwekerijen

Rabobank de Zuidelijke Baronie

Mulders Rosa & Acers

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae