Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Visie en Doelen

Visie en doelen: 'Boomteelt in de Treeportregio, onmisbaar!'

De visie over Boomteelt in de Treeportregio in 2030 is er een met ambitie. Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o. UA heeft deze visie voorgelegd aan haar leden en gaat met instemming van deze leden aan het werk om wensen die voortkomen uit de visie ook daadwerkelijk te realiseren.

In 2030 kenmerkt de bedrijvigheid in en om de boomteelt in de Treeportregio zich door een divers karakter met onder andere vollegronds- en containerbedrijven, uitgangsmateriaal, gereed product, toeleveranciers en adviseurs. Tezamen vormen zij de keten die we boomteelt noemen. In 2030 kan de regio het totale boomteeltsortiment leveren. De keten is maatschappelijk betrokken en vormt een essentiële schakel in de vergroening van de duurzame leefomgeving.

Aan de visie koppelen we het hoofddoel; in 2030 hebben de Treeportleden de beschikking over voldoende en kundig PR-soneel(*) om aan de groeiende vraag naar produkten te kunnen voldoen.

Om dit mogelijk te maken gaat Treeport werken aan actieplannen met elk hun eigen hoofd- en subdoelstellingen. Hieronder, in willekeurige volgorde, de op te stellen actieplannen met het desbetreffende hoofddoel.

  • Plan PR-soneel; In 2030 hebben Treeportleden een personeelsbestand dat bestaat uit voldoende, betrokken en goed gekwalificeerd personeel.
  • Digitalisering en Robotisering (Smart Farming); In 2030 hebben we een goede (digitale) infrastructuur passend bij onze bedrijvigheid en vormt Robotisering een wezenlijk onderdeel bij het invullen van het arbeidsvraagstuk.
  • Plan Duurzaamheid; In 2030 hebben we de voor ons relevante Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN ingepast in onze coöperatie.
  • Plan Omgeving; In 2030 hebben we de beschikking over voldoende goed water, goede biodiversiteit en gezond bodemleven.
  • Plan Economie; In 2030 is economisch verantwoord ondernemen in de boomteelt aantrekkelijk en daarmee vanzelfsprekend.
  • Plan Teelt; In 2030 hebben we een gezonde boomteelt en daarmee producten.

 

De volledige onderbouwing voor deze visie is te vinden in het document: “Onderbouwing Visie Boomteelt regio Treeport Zundert 2030”.Noot (*):  De term PR-soneel staat voor de groep medewerkers die een positieve uitstraling geven over het werken in de boomteelt. Deze mensen zijn de ambassadeurs voor onze bedrijven. Hierdoor is het eenvoudiger om in de omgeving succesvol nieuwe medewerkers te werven, op te leiden en te behouden.

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae