Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Dinsdag 19 september 2023

Terugblik bijeenkomst Veilig Buitengebied Zundert

De bijeenkomst Veilig Buitengebied Zundert die door gemeente Zundert werd georganiseerd op maandag 11 september was goed bezocht. In samenwerking met Treeport, ZLTO en PVO werden de aanwezigen bijgepraat over de activiteiten die ervoor kunnen zorgen dat we veiliger in het buitengebied kunnen ondernemen.

De avond werd geopend door de burgemeester. Daarna werd aan de hand van presentaties informatie gegeven over de verschillende onderwerpen die van belang zijn om veilig te kunnen ondernemen in het buitengebied. 

In de presentatie van ZLTO en Platform Veilig Ondernemen lieten Femke van de Plas en Cindy Schoemans de mogelijkheden zien waarbij criminelen misbruik kunnen maken van leegstaande panden, kansen voor diefstal benutten en drugsafval ongezien dumpen. Ook de rol van ZLTO als vertrouwenspersoon en het project / onderzoek 'weerbare boeren in een kwetsbaar gebied' werd middels de presentie uitgelegd. Om ondernemers weerbaarder te maken zijn verschillende acties mogelijk die door ZLTO en PVO worden uitgewerkt, bijvoorbeeld het informeren door flyers met meldmogelijkheden, veiligheidsscan op het eigen erf of de buurtpreventie-app. Van belang blijft dat verdachte en feitelijke criminiele activiteiten worden gemeld.

Wijkagent Marten Bullema schetste waargebeurde veiligheidssituaties en de impact daarvan, wat zorgde voor reacties uit het publiek. Het wel of niet gebruik maken van camerabeelden en de regels rondom meldingen en beeldmateriaal was een discussiepunt onder de aanwezigen, waaruit bleek dat ook regelgeving niet altijd duidelijkheid geeft.  

De presentatie is te downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken.


De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae