Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Maandag 10 juli 2023

Terugblik: Bee Deals on Tour 16 juni

Een verslag van CLM Onderzoek en Advies over de Bee Deals on Tour op 16 juni 2023.
 
Op 16 juni jl. sloten tientallen bijenliefhebbers zich aan bij de Bee Deals tour door de Utrechtse Kromme Rijnstreek. Op het verzamelpunt, het fruitbedrijf van Wim Oskam in Werkhoven, vertelde Saskia Klumpers, onderzoeker van Naturalis, hen hoe het gaat met de bijen. Welke soorten maken het slecht, met welke gaat het de laatste jaren beter? Zijn er verschillen tussen stad en platteland? Hoe kun je met bijvoorbeeld aangepast maaibeheer de kansen voor bijen verbeteren. En ook: hoeveel burgerinitiatieven voor bijen zijn er de laatste jaren in het leven geroepen? 

Bekijk de presentatie van Saskia Klumpers.

Met deze kennis op zak vertrokken de deelnemers in drie groepen – op de fiets – naar verschillende locaties om met eigen ogen en oren te zien en te horen hoe er gewerkt wordt aan het verbeteren van de leefomgeving voor bijen.

Groep 1 hoorde en zag op het melkveebedrijf van Jeroen van Wijk in Odijk over zijn ervaringen met kruidenrijk grasland en de aanleg van bloeiende randen. De groep fietste door naar een nieuwe wijk van de gemeente Bunnik waar de bermen en plantsoenen ecologisch worden beheerd. Tenslotte werd in Werkhoven een aantal kleine landschapselementen voor biodiversiteit bezocht en besproken.

Groep 2 zette koers naar het fruitteeltbedrijf van Toon Vernooij in Cothen.  Daar kregen zij te zien hoe met biodiverse windhagen en kruidenrijke grasbanen tussen de rijen de leefomgeving voor bijen en andere nuttige insecten verbeterd kan worden. Na terugkeer op de startlocatie legde fruitteler Wim Oskam uit hoe hij voor de bestuiving van de fruitbomen niet aleen honingbijenvolken maar ook solitaire metselbijen inzet.

Groep 3 bezocht de regionale waterzuivering (RWZI) van het waterschap HDSR in Driebergen, inmiddels al jarenlang een proeftuin voor biodiversiteit en natuurvriendelijke oevers. Op de terugweg werd de biodiverse tuinderij De Bijenakker van Henk van Berkel bezocht. Een lusthof voor honing- en wilde bijen.

Videocompilatie
Bekijk hieronder een korte video van 3 minuten om een indruk te krijgen van deze inspirerende tour langs diverse bedrijven die iets doen voor betere leefomstandigheden voor de bijen.


 

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae