Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Maandag 10 juli 2023

Innovatiekringen ook onder de aandacht van diverse overheden

Treeport is actief deelnemer aan de Innovatiekringen. Daarin werken diverse leden samen om praktische vraagstukken rondom weerbaar telen op te lossen en de kennis daarvan te delen met overige regio's in de boomteelt.

In de nieuwsbrief van LTO stond onlangs een artikel over een bezoek dat een delegatie van meerdere overheden bracht aan Chrysantenkwekerij U Grand in De Lier. Daarbij werden zijn uitvoerig bijgepraat over de inzet van de regio's in het project 'Weerbaarheid in de praktijk'.

Het artikel is hieronder te lezen (link naar site LTO hier)
 


Overheid bezoekt praktijkprogramma weerbaar telen

donderdag 06 juli, 2023

De overheid heeft woensdag het LTO-programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ bezocht. Met uitleg over de innovatiekringen in de sector bomen, vaste planten en zomerbloemen.

Arno Engels

Genodigden van beleidsdirecties van het Ministerie van LNV, Ministerie van IenW, de NVWA en het Ctgb kwamen 5 juli bij elkaar op de chrysantenkwekerij van U Grand in De Lier. Om zich te laten informeren over de voortgang van het LTO-programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ dat met LNV-steun loopt van 2022 tot 2025. Met het programma helpt LTO boeren, tuinders en kwekers op weg naar de toekomstige ambitie van overheid en bedrijfsleven: vanaf 2030 zijn teelten weerbaar en nagenoeg emissieloos.

Insectengaas in luchtramen

Het programma bestaat uit 13 pilots in diverse sectoren. Glastuinbouw Nederland voert bijvoorbeeld de pilot ‘Kas als Ecosysteem’ uit. Hiervoor wordt onder andere insectengaas in luchtramen beproefd. Doel is te voorkomen dat insecten van buitenaf in een kas kunnen vliegen, waardoor minder gewasbescherming nodig is. Pilotleider Jeannette Vriend gaf samen met Guido Halbersma, productmanager biologie bij Van Iperen, uitleg over de pilot.

Vervolgens liet Dennis Ammerlaan, jonge ondernemer van U Grand, de chrysantenteelt met insectengaas in de ramen zien. Net als andere telers was hij huiverig om gaas toe te passen; zou het kasklimaat erdoor veranderen? Gaas blijkt wel te werken: minder insecten in de nieuwe kas van U Grand, minder gewasbescherming nodig. „En de chrysanten zijn er kwalitatief goed te telen.”

Uitleg programma, expertteam en innovatiekringen

Daarna gaf programmaleider Bart Jan Wulfse in het World Horti Center een toelichting op het LTO-praktijkprogramma. Timo Sprangers (Wageningen UR) lichtte de rol en resultaten toe van het expertteam Geïntegreerde onkruidbeheersing, waarin praktijkervaringen, knelpunten en technische ontwikkelingen in diverse open teelten worden uitgewisseld. Tot slot presenteerde Arno Engels de aanpak van innovatiekringen in onze sector: waarin groepjes kwekers onder begeleiding van adviseurs werken aan praktische vraagstukken rond weerbaar telen.

Arno Engels

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae