Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Vrijdag 09 juni 2023

1e Onttrekkingsverbod Oppervlaktewater waterschap Brabantse Delta

Vanuit waterschap Brabantse Delta ontvingen we op vrijdag 9 juni het bericht dat er vanwege de aanhoudende droogte een aantal maatregelen worden getroffen. Hieronder de ontvangen berichten. Als er vragen zijn, stel die gerust via 076-5995600.
 


  • Door de droogte van de afgelopen weken is het waterschap genoodzaakt maatregelen te nemen. Vanaf vandaag (9 juni) zal er een onttrekkingsverbod gaan gelden voor grasland voor het stroomgebied van de Aa of Weerijs, waaronder de Kleine Beek. Het waterpeil in de Aa of Weerijs lijkt nog vrij hoog doordat de stuwen volledig zijn opgetrokken, echter er komt weinig water meer over de stuwen. In combinatie met de weinige neerslag die wordt verwacht de komende periode zorgt dit ervoor dat we extra zuinig moeten zijn op het beperkte water. We willen vragen om alleen te beregenen met oppervlaktewater op kapitaalsintensieve teelten als er geen alternatief voorhanden is, dit vooral te doen in nachtelijke uren en alleen als het strikt noodzakelijk is. Op deze manier hopen we de schade aan gewassen en natuur zoveel mogelijk te beperken en hopen we op deze manier verdere onttrekkingsverboden zoveel mogelijk te kunnen beperken.


Er is sprake van waterschaarste in meerdere deelgebieden in het watersysteem. Ondanks het natte voorjaar veroorzaken het ontbreken van neerslag in combinatie met de hoge verdamping lage afvoeren. In enkele deelstroomgebieden wordt er geen debiet of vrijwel geen debiet meer gemeten. De weersverwachting voor de komende 15 dagen geven weinig neerslag aan. Op korte termijn wordt geen herstel van de debieten verwacht. Dit is de reden dat waterschap Brabantse Delta vanaf vrijdag 9 juni 2023 een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater afkondigt voor de onderstaande deelgebieden.
 
  • Gebied 4 Stroomgebied van de Oude Leij – totaal verbod
  • Gebied 9 - Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart – totaal verbod
  • Gebied 13oost - De Wouwse gronden Oost – totaal verbod
  • Gebied 8 – Aa of Weerijs (excl. Aa of Weerijs zelf) - grasland
  • Waterloop 8W – Aa of Weerijs (Waterloop zelf) - grasland
 
 
Meer informatie is te vinden op de website van het waterschap Droogte in Midden- en West-Brabant | Waterschap Brabantse Delta

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae