Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Donderdag 01 juni 2023

Terugblik GreenTechPort Brabant 24 mei

Op woensdag 24 mei waren we mede-organisator van de bijeenkomst van GreenTechPort Brabant. Veel van onze leden namen daar kennis van de interessante lezingen van de drie sprekers over techniek, en van Harrij Schmeitz als inspirator. Ons doel was om de leden samen te brengen en nieuwe ideeën op te laten doen voor ‘de volgende stap in mechanisatie’. Hoewel veel van onze producten vooral goed gedijen bij de elementaire basisvoorwaarden goed uitgangsmateriaal, goede grond en goed water, krijgen we ook steeds meer oog voor het belang van technologie in onze sector. Daarmee kunnen we wellicht een deel oplossen van het arbeidsprobleem zoals we dat voorzien. In de KwekersBode die in juni gaat verschijnen zal er ook weer aandacht voor zijn, en ook onze eigen Techniekdag van 13 juli staat in het teken van toekomstige oplossingen voor knelpunten rondom beschikbaarheid van medewerkers.

Vanuit de organisatie van GreenTechPort Brabant ontvingen we onderstaand artikel dat ook gepubliceerd wordt in Nieuwe Oogst.
 ‘Nieuwe technieken moeten bereikbaar worden voor sector’
 
      
  Foto's van Gerben van den Broek

‘Robots gaan in de toekomst veel van ons fruit plukken. Die robots zijn er nu al. Het is alleen zaak om ze op de juiste manier te gaan gebruiken.’ Woorden van Harrij Schmeitz, directeur van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. 

Schmeitz was één van de sprekers bij het drukbezochte kenniscafé van GreenTechPort Brabant en Treeport dat vorige week werd gehouden bij Loon- en grondwerkbedrijf W. Huijbregts in Zundert. Daarnaast verzorgden ook Aigro, Boomkwekerij Udenhout en AgroWizard en Mechanisatiecentrum Gebr. Ezendam presentaties over hun automatiserings- en robotisering oplossingen voor de land- en tuinbouwsector.


Technologie en data
In zijn presentatie ging Harrij Schmeitz onder meer in op het personeelstekort en de rol van technologie en data in de land- en tuinbouw. ‘In promotiecampagnes worden nog altijd foto’s getoond van mensen die op een trap staan om fruit te plukken. Maar dat beeld is al lang achterhaald. Inmiddels wordt volop gebruikgemaakt van nieuwe technieken in de land- en tuinbouwsector. Er is alleen weinig aanwas van boomkwekers en fruittelers. Daarom moeten wij als sector zelf meer mensen opleiden.’ 


Sterke positie
Tegelijkertijd benadrukte hij dat de land- en tuinbouwsector een sterke positie heeft in onze samenleving. ‘Boomgaarden leggen bijvoorbeeld een hele hoop C02 vast. Maar het wordt wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat die boomgaarden worden onderhouden. Er is behoefte aan techneuten met groene vingers, maar die zijn schaars. Bovendien stappen in de toekomst steeds meer bedrijven over van perceelmanagement naar boommanagement. Er zijn al boeren die met een drone boven hun perceel vliegen en aan de hand van de blad- en vrucht massa de nutriëntenbehoefte per boom bepalen. Dit leidt bij hen ook tot meer omzet. Sectoren denken weinig na over systemen. Veel teeltsystemen zijn op dit moment nog niet geschikt voor robotisering, maar die richting moeten wij wel op met elkaar. De technologie is er, dus laten wij er ook mee aan de slag gaan.’ Na het inspirerende verhaal van Schmeitz werd het gezelschap verdeeld in drie groepen. Elke groep kreeg vervolgens uitleg over drie verschillende innovatieve systemen voor de land- en tuinbouwsector. Daarna werd afgesloten met een hapje en drankje.
 
   
Foto's van Gerben van den Broek

Bereikbaar en schaalbaar
Treeportmanager David Bömer van Treeport en Louise van der Heijden, directeur van GreenTechPort Brabant, kijken tevreden terug op de bijeenkomst. ‘De impact van de land- en tuinbouwsector op onze samenleving is veel groter dan wij denken. Mensen worden blij van bomen en planten. Daarom is het belangrijk dat wij er met elkaar voor zorgen dat nieuwe technieken makkelijker bereikbaar en schaalbaar worden voor de sector. Bijeenkomsten als deze, maar ook voorlichting en techniekdagen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren’, aldus David Bömer. ‘Als GreenTechPort Brabant willen wij een landingsplek zijn voor vraagstukken uit de praktijk en een katalysator om tot oplossingen te komen. Het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten is één van deze vraagstukken en robotisering kan hierin zeker een rol vervullen’, besluit Louise van der Heijden.
 
 

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae