Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Dinsdag 30 mei 2023

Heb jij je schat al aangemeld voor de Green Grand Prix 2023?

Een artikel in Boom-in-Business.

Vakbeurs GrootGroenPlus wordt van 4 tot en met 6 oktober 2023 gehouden. Deelnemers en niet-deelnemers kunnen hun inzendingen voor de Green Grand Prix en de nieuwighedenkeuring aanmelden via het formulier op de website of via info@grootgroenplus.nl.

'De vakbeurs GrootGroenPlus wordt gedragen door het vak zelf. Het bestuur bestaat uit leden die zelf uit het boomkwekerijvak komen of ermee verwant zijn.' Aan het woord is David Bömer, voorzitter van Stichting GrootGroenPlus. 'Wij willen alle deelnemers, vaak collega's van ons, een goede plaats bieden, zodat ze weer tevreden naar huis gaan.' Tijdens de 33e vakbeurs wordt voor de tweede maal de Green Grand Prix uitgereikt, én de beurs verhuist naar een nieuwe locatie in Zundert.

Van 4 t/m 6 oktober wordt de 33e GrootGroenPlus gehouden, de internationale vakbeurs voor de boomkwekerij. Voorzitter David Bömer: 'Wij zijn een platform waar plantproductpromotie plaatsvindt. De beurs is dan ook niet voor zichzelf in het leven geroepen, maar om bezoekers en deelnemers bij elkaar te brengen. GrootGroenPlus is er wat ons betreft niet drie dagen per jaar, maar jaarrond voor onze deelnemers. Informatie moet voor geïnteresseerden eenvoudig te vinden zijn en de deelnemers moeten het gevoel hebben dat ze een jaar lang voordeel genieten van de beursinschrijving.'

'Wij zijn er jaarrond voor onze deelnemers'

Langetermijninvestering moet meer aandacht krijgen
GrootGroenPlus is opgericht door de sector. Het grootste deel van het bestuur bestaat uit boomkwekers, mensen die voeling hebben met wat er in de bedrijven en in de markt gebeurt. 'Samen zorgen we ervoor dat het hele palet binnen de sector te bezoeken is tijdens GrootGroenPlus. Daarmee zijn wij een ruime en volledige beurs; het volledige sortiment is er te vinden.' Met het jaarrondvoordeel van inschrijving doelt Bömer ook op de verschillende mogelijkheden die de stichting aanbiedt om nieuwigheden in de spotlights te zetten. De kwalificatie 'nieuw' wordt daarbij ruim geïnterpreteerd. 'Het meest in het oog sprong altijd de plantkundige nieuwighedenkeuring. Wij zijn al een tijdje van mening dat hierin nog wel een extra stap gezet kan worden. Daarom zijn we in 2022 gestart met de Green Grand Prix. Dit jaar gaan we dit verder uitbouwen en komen we met een vernieuwende en dynamische keuringsmethodiek. Een nieuw product vraagt een forse investering van de kweker. De introductie brengt ontwikkelings- en teeltkosten met zich mee en voordat de nieuwigheid op de markt komt, is de kweker vaak vele jaren verder. Als je maar één moment hebt om dit product voor het venster te zetten, de gebruikelijke nieuwighedenkeuring, doet dit wat ons betreft geen recht aan de investering. Daarom hebben we vorig jaar de Green Grand Prix aan de nieuwighedenkeuring toegevoegd. Als iemand tien jaar of meer bezig is met het ontwikkelen van een plant, verdient dit meer aandacht dan tijdens de drie dagen van de beurs. Dit jaar zetten we dus de volgende stap.'

Nieuw is niet hetzelfde als nieuws
'Wij hebben gezocht naar een middel om het nieuws van vorig jaar of het jaar ervoor nogmaals voor het voetlicht te brengen. Daarom gaan we met de Green Grand Prix ruim om met het label "nieuw". Deelnemers aan de Green Grand Prix-wedstrijd leveren een plant aan voor keuring. Deze wordt door vakkundige keurmeesters beoordeeld en genormeerd. Hiermee creëer je als het ware een nieuw pr-moment en dat is wat wij voor onze deelnemers willen: die jarenlange investering laten renderen. Bij sommige innovaties, bijvoorbeeld van laanbomen, duurt het soms wel 15 jaar voordat die noviteit als een verbetering wordt gezien. Dan is het heel legitiem, vinden wij, om deze vernieuwing nog een aantal jaren te blijven belichten. Met de Green Grand Prix bieden wij kwekers die mogelijkheid. Daarbij willen we ook naar een andere wijze van presenteren, waarbij de aandachtverdeling evenwichtig en duurzaam is. Hiermee bedoel ik dat het product dat het beste is, ook relatief wat meer aandacht krijgt. Opnieuw kijkend over meerdere jaren heen. Want is het beste product van dit jaar ook beter dan het beste van vorig jaar? Je hoeft niet altijd met iets nieuws te komen; er zijn ook producten die jarenlang de beste plant in een reeks genoemd kunnen worden. We willen voorkomen dat een keuringsmoment kort-cyclisch is.'


Keuring Green Grand Prix in 2022. Vanaf 1 mei kunnen kwekers hun nieuwe producten aanmelden voor de diverse keuringen, waaronder de Green Grand Prix.

Zichtbaarheid
Tweemaal per jaar geeft Stichting GrootGroenPlus in samenwerking met Uitgeverij de Bode de KwekersBode uit. Deze is online in twee talen te lezen en daarnaast wordt het tijdschrift in een papieren oplage van ruim 56.000 stuks verspreid. Tijdens de beurs wordt een catalogus uitgegeven in samenwerking met Boom in Business. 'Het mag gezien worden, waar de boomteeltsector en aanverwante bedrijven zich mee bezig houden', vindt Bömer. 'Daar spant GrootGroenPlus zich voor in; dat is een deel van onze doelstelling: de producten uit onze sector zichtbaar maken.' Het bestuur kiest in de programmering bewust niet voor lezingen tijdens de vakbeurs. 'Via onze uitgaven kun je perfect een stukje kennis overdragen. Op beurzen komen goede sprekers vaak niet optimaal tot hun recht. Bovendien vinden de beste lezingen in de stands plaats, tussen de producent of leverancier en de bezoeker.'

'Dankzij onze routes krijgen alle standhouders en alle bezoekers evenveel kansen'

Dynamisch en digitaal
Zoals elke editie heeft ook de vakbeurs van 2023 een thema: Dynamisch en Digitaal. 'Met een thema probeer je deelnemers op een positieve manier uit de tent te lokken en te prikkelen. Je probeert ze een accent te laten leggen op het thema: laat eens zien hoe jij de mogelijkheden toepast in jouw bedrijf, hoe brengen we onze informatie zo goed mogelijk over aan bijvoorbeeld de hoveniersbranche? Wanneer de hovenier zich gezien voelt in de manier waarop de boomkweker z'n producten presenteert of labelt, ontstaat er een verbinding. En dat is waar een vakbeurs om draait, dat weten we allemaal. Wij denken dat in ieder geval een deel van de deelnemers dankzij het thema nog eens kritisch naar bijvoorbeeld de eigen website en productpresentatie kijkt.'

Verhuizing naar BCT
GrootGroenPlus verhuist dit jaar naar Business Centre Treeport. 'Bij uitstek een moment om de hele beurs eens goed tegen het licht te houden. Wat blijft, is onze succesformule met de drie routes. Doordat wij geen doorsteek maken en bezoekers de rode, grijze en blauwe route kunnen volgen, heeft iedere deelnemer een gelijke kans om bezoekers te treffen. En andersom hebben alle bezoekers die de routes helemaal volgen de zekerheid dat ze alles zien. Ook dit hoort bij de zichtbaarheid die wij bieden', stelt Bömer.

'Het belangrijkste is het overdragen van kennis, van de producent naar de volgende gebruiker. De kracht van de herhaling van die boodschap, dat is wat wij proberen te bewerkstelligen. Als je een product blijvend promoot, wordt de boodschap van de producent steeds herhaald en daarmee wordt hij krachtiger. Wij verlenen de deelnemers zo goed mogelijke service, en volgens de terugkoppeling die we krijgen gaat ons dat best goed af.'

Auteur: Heidi Peters

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae