Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Maandag 30 oktober 2023

Werkbezoek vanuit Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bij de LTO-relatiedag (21 juni in Opheusden) mocht Treeport een pitch over de twee grootste "problemen" in onze boomteeltregio verzorgen. Het resultaat is dat we zodanig de interesse wisten te wekken van Johan Osinga, directeur-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat hij afgelopen vrijdag 27 oktober samen met meerdere collega's een bezoek aan onze regio kwam brengen.

Bij de bijeenkomst in Opheusden brachten vier sprekers voor ons hetzelfde als wat wij in gedachte hadden: water en personeel als twee grootste problemen. Om toch in positieve zin op te vallen, kozen we ervoor om ter plekke een nieuw onderwerp in te brengen: de toekomstige bufferstroken langs de watergangen. De kern van ons verhaal was dat we niet gelaten afwachten wat er op ons af zit te komen, maar dat we actief meedoen in het zoeken naar ons passende oplossingen. Dit geldt zowel in West- als in Midden- tot Oost-Brabant.

Onze insteek is steeds dat we in gesprek gaan met de andere partijen in het gebied. Hiermee werken we toe naar nieuwe inzichten om daarmee hopelijk te voorkomen dat er een generiek beleid komt van grote bufferstroken die ten koste gaan van bruikbare gronden voor boomteelt. Wij laten zien dat het ook anders kan en bieden hiermee een perspectief op het maken van generiek beleid zonder ruimte voor maatwerk.

In gesprek met Johan Osinga, directeur-generaal bij het ministerie van LNV, ontstond het idee voor een bezoek aan BCT om inhoudelijk de verbinding te leggen tussen rijk en regio. We ontvingen het gezelschap afgelopen vrijdag op het BCT, om van daaruit verder te rijden langs diverse punten om ons verhaal uit de doeken te doen. De groep bestond uit:

Johan Osinga - directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied, ministerie van LNV
Watze van der Zee - ketenadviseur plantaardige agroketens (afdeling Agro), ministerie van LNV 
Kevin Jansen – adviseur gebiedsgerichte aanpak RVO
Stan van Ginkel – beleidsmedewerker Nationaal Programma Landelijk Gebied ministerie van I&W
Femke Kapteijn - adviseur landsdeelteam Zuid Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied ministerie van LNV
Twan Tiebosch - programmamanager Brabants Programma Landelijk Gebied
Ronald Kramps - gebiedsmanager Provincie Noord-Brabant bij Van Gogh Nationaal Park
Michiel van Rijckevorsel - Senior adviseur grondzaken, ministerie van LNV

We bezochten en bespraken achtereenvolgens:

- BCT: Coöperatieve Vereniging Treeport, Zundert Floreert, Business Centre Treeport en Rootz

- Lodders Boomkwekerijen: Marc Lodders, Gerard van Hassel en Ad Schoenmakers spraken onder andere over waterbuffering, recreatieve verbetering en bedrijfseconomisch toekomstperspectief.

- Lunch: met aansluiting van wethouder Ralph Bogers, voorzitter ledenraad Fons van Wezel, en Angelien Hagenaars namens dagelijks bestuur Waterschap Brabantse Delta. Daarbij werden diverse onderwerpen besproken en nieuwe contacten gelegd.

- Gebied De Eldert: René Rijken gaf inzicht in het doorlopen proces om voor de bedrijven Boomkwekerij Erik van Dijck en Boomkwekerij Den Eldert een nieuwe ontwikkeling in hun bedrijfsvoering mogelijk te maken, ondanks de beperkingen die er vanuit het bestemmingsplan zijn.

- Boomkwekerij De Bie: Mart de Bie en Krijn Overbeeke hebben hun afstudeerproject over Agroforestry toegelicht. Hun bevindingen kunnen mede bijdragen aan een oplossing voor de inrichting van beekdalen en daarmee het voorkomen van grote bufferstroken. Kern daarbij is dat er zeker mogelijkheden zijn, zolang de doelstellingen die gelden in het gebied gehaald worden. Die doelen zijn kortgezegd: goede kwaliteit van water en goede buffering in het gebied.

In de samenvatting van de dag gaf Johan Osinga aan dat hij een hele goede dag heeft gehad, waarbij we duidelijk hebben gemaakt dat we inderdaad op constructieve wijze omgaan met de uitdagingen die er ook in onze regio zijn. Daar waar we met oplossingen komen die beter zijn dan het beleid, mogen we zeker op steun kunnen rekenen. De uitdaging ligt er, aan de oplossingen gaan we verder werken.

De conclusie van het bezoek is dat het een zeer waardevolle bijeenkomst is geweest waarin inhoudelijk verbindingen zijn gelegd.  We voelen ons aangemoedigd om ons in te blijven spannen en mogelijkheden te zoeken om de boomteelt óók in beekdalen te behouden.

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae