Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Maandag 15 januari 2024

Update: bufferstroken: maak ze biodivers en bij-vriendelijk!

Via Bijenlandschap West-Brabant ontvingen we de huidige stand van zaken over de bestellingen van de meerjarige zaadmengsels. Inschrijven voor deze gratis mengsels (zolang de voorraad strekt) is nog steeds mogelijk!

Via Bijenlandschap West-Brabant ontvingen we de huidige stand van zaken over de bestellingen van de meerjarige zaadmengsels. Inschrijven voor deze gratis mengsels (zolang de voorraad strekt) is nog steeds mogelijk!

Inmiddels is door 53 bedrijven voor 203.000 m2 zaden aangevraagd, dat is ongeveer één derde van de totaal beschikbare hoeveeldheid. In categorieën verdeeld: akkerbouw: 123.000 m2; akkerbouw met peulvruchten: 30.000 m2; boomkwekerij: 44.000 m2; fruitteelt: 6500 m2.  Er is nog steeds meer dan voldoende voorraad, reden om de oproep die we van bijenlandschap West-Brabant ontvingen nogmaals te delen zodat meer leden gebruik kunnen maken van deze actie.

De werkgroep Agrobiodiversiteit zet zich onder andere in voor het vergroten van de biodiversiteit rondom de boomteelt. Treeportleden kunnen jaarlijks in het voorjaar éénjarige bloemenzadenmengsels aankopen voor bijvoorbeeld akkerranden, bermen etc. Voor 2024 zijn er nu speciale meerjarige zaadmengsels samengesteld en gratis beschikbaar (zolang de voorraad strekt) specifiek voor de bufferstroken. Sinds 11 december 2023 kan men hiervoor inschrijven via www.bijenlandschapwestbrabant.nl. 

*****

Introductie

Sinds 2023 zijn er op akkers langs waterlopen bufferstroken waar je niet mag bemesten. Ook mag je hier geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. In West-Brabant gaat het om duizenden kilometers bufferstrook. Dat is een enorme lengte van nieuwe verbindingen die ook kunnen bijdragen aan het vergroten van de diversiteit van planten en dieren.

Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabant en Bijenlandschap West-Brabant stellen samen met Waterschap Brabantse Delta, ZLTO, Cosun Beet Company, de West-Brabantse Agrarische Natuurverenigingen, Fruitport, Treeport en Wageningen Environmental Research kosteloos zaadmengsels beschikbaar voor deze bufferstroken. Dit is mogelijk door financiële steun van Waterschap Brabantse Delta en Rabobank.

Er zijn speciale zaadmengsels samengesteld op basis van wetenschappelijke kennis, vooral meerjarige mixen, die passen bij verschillende gewassen. Gekozen kruiden behoren tot de top 50 voedselbronnen voor bijen en bestuivers. Daarnaast zijn er kruiden gekozen die kunnen bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding. Kruiden waarvan bekend is dat ze plaaginsecten aantrekken zijn vermeden. Ook is gekeken naar bijvoorbeeld het kunnen overrijden en het gemak voor inzaaien en beheer.

Waarom werken voor wilde bijen?
Bestuivende insecten zijn onmisbaar voor het behoud van flora en fauna en hebben een cruciale economische functie in land- en tuinbouw. Bestuiving is noodzakelijk voor meer dan 75% van onze voedselgewassen - met name groente en fruit - en voor meer dan 85% van de wilde planten in de natuur. Wilde bijen, honingbijen, hommels en andere soorten bestuivers zoals zweefvliegen en vlinders zijn hierbij van groot belang. Wereldwijd gaan bijen en andere bestuivers rap achteruit in soorten en aantallen. Ook in Nederland. De helft van onze 359 soorten wilde bijen staan op de Rode lijst; zij worden in hun voortbestaan bedreigd. Daarom zetten we ons in voor de bij.

Het doel is om in 2024 zo’n 200 kilometer bufferstrook in West-Brabant in te zaaien met de bijvriendelijke mengsels. Op www.bijenlandschapwestbrabant.nl is meer informatie te vinden. En agrariërs uit het werkgebied van Bijenlandschap West-Brabant kunnen via deze website aangeven dat ze belangstelling hebben voor zaden.

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae