Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Maandag 15 januari 2024

Update: Nominatie Waterinnovatieprijs 2023/2024

De organisatie van de Waterinnovatieprijs 2023/2024 heeft het project Zicht op Water genomineerd voor deze prijs in de categorie Water en Bodem sturend. Een nominatie waar we trots op mogen zijn! Deze week werd duidelijk dat het project ook kans maakt op de publieksprijs.

*****

De organisatie van de Waterinnovatieprijs 2023/2024 heeft Zicht op Water genomineerd voor deze prijs in de categorie Water en Bodem sturend. Een nominatie waar we trots op mogen zijn! Deze week werd duidelijk dat het project ook kans maakt op de publieksprijs. 

Voor deze Waterinnovatieprijs in de categorie Water en Bodem sturend is project Zicht op Water één van de drie genomineerden. Het project wordt aangestuurd vanuit Waterschap Brabantse Delta, waarbij Treeport één van de actieve deelnemers is. Het innovatieve is dat de metingen van de onttrekkingen samen met Treeportleden hebben opgezet.

Gedurende dit jaar zijn metingen verricht bij een aantal Treeportleden om inzichtelijk maken hoeveel water er is onttrokken uit grond- en/of oppervlaktewater bij agrarische bedrijven. Doel hiervan is om relevante kennis op te doen over watergebruik uitwisselen in relatie tot bijv. grondsoort, teelt, en beregeningstechniek, en te kijken naar mogelijkheden om het gebruik op termijn eventueel te reduceren. Deze nominatie betekent een erkenning voor ieders medewerking en onze samenwerking aan dit project.

Of de prijs daadwerkelijk op dit project valt, wordt op 1 februari 2024 bekend gemaakt om 12.00 uur in Utrecht. Voor de publieksprijs is het wel van belang dat er gestemd wordt op het project, dit kan eenvoudig via Zicht op water – Waterinnovatieprijs.nl

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae