Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Maandag 29 januari 2024

Win-win voor project 'Bloemenmengsel voor bufferstroken'

Sinds vorig jaar zijn gewasbeschermingsmiddelen en bemesting niet meer toegestaan op de bufferstroken langs waterlopen. Door een aantal partijen, waaronder Treeport, werden de handen ineen geslagen om een oplossing te zoeken die voor alle partijen meerwaarde betekent. Treeportlid Jolanda van Hasselt was vanuit de werkgroep Agrobiodiversiteit betrokken bij dit project.

Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabant, Bijenlandschap West-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, ZLTO, Cosun Beet Company, de West-Brabantse Agrarische Natuurverenigingen, Fruitport, Wageningen Environmental Research, Rabobank en Treeport kwamen overeen om kosteloos de zaadmengsels (zolang de voorraad strekt) beschikbaar te stellen voor agrarische ondernemers. Dit is mogelijk door een financiële bijdragen van Waterschap Brabantse Delta en de Rabobank. De zaadmengsels kunnen nog tot 15 april aangevraagd worden via https://bijenlandschapwestbrabant.nl/aanmeldformulier/

Het artikel over dit project dat werd gepubliceerd in dagblad BN De Stem delen we hier graag met onze leden.  

***

Hoe West-Brabantse boeren de wereld verbeteren op grond die ze niet mogen gebruiken
ZUNDERT - Als je dan tóch geen ui of aardappel naast de sloot mag zetten, kun je op die grond net zo goed de wereld verbeteren. Tientallen West-Brabantse agrariërs zaaien hun verplichte ‘bufferstroken’ dit jaar in met insectvriendelijke planten.
Nicole Froeling 18-01-24, 09:05 Laatste update: 18-01-24, 09:16 Bron: BN DeStem

De bestellingen die 53 agrarische bedrijven deze maand plaatsten zijn al genoeg om ruim 200.000 vierkante meter in te zaaien. En dat kan nog meer worden: het project Bijen-Bufferstroken kan in 2024 gratis zaadmengsels verstrekken voor zo’n 600.000 vierkante meter (60 hectare) in totaal. De huidige deelnemers zitten in de hele regio: van Nieuw-Vossemeer tot Raamsdonksveer, van Klundert tot Baarle-Nassau.

Sinds maart 2023 mogen boeren en kwekers direct naast waterlopen geen mest of bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Dat verbod geldt op de meeste plekken voor een strook van 1 tot 5 meter en moet zorgen voor schoner water. Want meststoffen die niet worden opgenomen door gras of andere gewassen, spoelen vaak de sloot in, waar ze juist voor vervuiling zorgen. Die slechte Nederlandse waterkwaliteit dreigt voor grote problemen te zorgen.
 
Meer dan 80 procent van de soorten die in 1900 nog in Nederland leefden is inmiddels verdwenen
onderzoek Wageningen University & Research

Voor de meeste agrariërs was de nieuwe regel geen goed nieuws: de bufferstroken nemen een hap uit hun akkers en velden. Maar met dit project proberen organisaties als Waterschap Brabantse Delta, ZLTO, Wageningen Environmental Research en Treeport er een positieve draai aan te geven.

Riny van Empel van Bijenlandschap West-Brabant, ook partner: ,,We hebben geprobeerd er een win-win-situatie van te maken, door iets te bieden waarmee deze stroken meerwaarde krijgen.” In eerste instantie voor de natuur, omdat op de stroken extra voedsel en leefgebied kunnen komen voor insecten en vogels. Hard nodig: meer dan 80 procent van de soorten die in 1900 in Nederland leefden is verdwenen.


Zo makkelijk en goedkoop mogelijk
Maar ook meerwaarde voor boeren. ,,We wilden het zo makkelijk en goedkoop mogelijk maken om stroken natuurvriendelijk in te zaaien. We keken samen met agrariërs: van wat voor plagen kunnen jullie last krijgen? En: kunnen we op die stroken ook soorten inzaaien die natuurlijke vijanden van die plaagdieren aantrekken?” Zo kwamen er drie mengsels voor drie bedrijfstypes (akkerbouwer, akkerbouw met peulvruchten en fruit- en boomteelt).

De Zundertse bos- en haagplantsoenkweker Jolanda van Hasselt is enthousiast. Ze verkocht haar kwekerij dit jaar aan NL Plants, waar ze nu werkt. ,,Samen met een aantal andere boomkwekers experimenteerde ik jaren geleden al met bloemmengsels op tijdelijk lege velden. Omdat het voor ons en voor de omgeving leuker is om tegenaan te kijken, maar ook omdat het de natuur ondersteunt. Bovendien: het is altijd fijner om verbeteringen zelf te bedenken, dan ze opgelegd te krijgen.”
,,We hebben tijdens het ontwikkelen van dit project ook meegedacht. Dat past heel goed bij wat ik altijd zeg: als we een beetje praten en veel planten, komt het nog wel goed met de mensheid.”

***

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae