Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Donderdag 01 februari 2024

De zevende #KwekersBode is uit!

Vanuit onze alliantiepartner Vakbeurs GrootGroenPlus ontvingen we hun nieuwste #Kwekersbode. Daarin volop aandacht voor het thema van editie 2024, en dat luidt: 'In the picture'. Verder in deze #Kwekersbode volop aandacht voor de boomteeltsector, viering van de lokale Boomfeestdag, milieu en weersextremen, innovatie en de bouwontwikkelingen van Rootz.

***** 
Klik op één van de afbeeldingen om de uitgave online te lezen
Nederlandse versie                                         Engelse versie

 

De zevende #KwekersBode is uit!
Ook in januari 2024 brengen we de sector en de deelnemers aan de najaarsbeurs van 2 t/m 4 oktober 2024 extra onder de aandacht. In samenwerking met Uitgeverij De Bode heeft vakbeurs GrootGroenPlus daarom opnieuw een papieren en tweetalige digitale #KwekersBode uitgebracht. Het is weer een bewaarexemplaar geworden! Lees hier online de Nederlandstalige digitale uitgave.

 
The seventh #KwekersBode is available!
In January 2024 as well, we will put the industry and all participants of the fall edition that will take place on 2-4 October in the spotlight. To that end, trade fair GrootGroenPlus and Uitgeverij De Bode joined forces again to publish a new copy of the #KwekersBode on paper and a digital bilingual version. This has once again turned into an edition to keep! You can browse through the English edition here.

 Der Siebte #KwekersBode ist da!Auch im Januar 2024 widmen wir unsere Aufmerksamkeit ganz besonders dem Sektor und allen Ausstellern der Herbstmesse, die vom 2. bis 4. Oktober 2024 stattfindet. In Zusammenarbeit mit dem Verlag Uitgeverij De Bode hat die Fachmesse GrootGroenPlus deshalb neuerlich sowohl eine gedruckte als auch eine zweisprachige digitale Version der Zeitschrift #KwekersBode herausgegeben. Es handelt sich auch wieder um ein Exemplar, das man aufbewahren sollte! Lesen Sie hier online die digitale englischsprachige Ausgabe.

Le #KwekersBode est sorti !En janvier 2024 aussi, nous accorderons une attention supplémentaire au secteur et aux exposants du salon d’automne qui se tiendra du 2 au 4 octobre 2024 inclus. En collaboration avec les Editions De Bode, le salon GrootGroenPlus a dès lors publié une nouvelle fois une version papier et une version numérique bilingue du #KwekersBode. C’est devenu un fois de plus un exemplaire de référence ! Lisez ici en ligne la publication numérique en anglais.

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae