Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Donderdag 22 februari 2024

Let op: subsidieregeling voor was- en spoelplaatsen is geopend !!

Wanneer je rondloopt met plannen om een wasplaats aan te leggen voor machines die in aanraking kunnen komen met gewasbeschermingsmiddelen, dan is dit je kans! De Provincie Noord-Brabant heeft nu een eenmalige subsidieregeling geopend voor de aanleg van (on)overdekte wasplaatsen met zuivering. De subsidieregeling staat open tussen 1 februari en 18 maart 2024.

Er wordt maximaal 40% van de totale kosten vergoed. Het aan te vragen subsidiebedrag is minimaal €10.000 en maximaal €50.000, dus het investeringsbedrag voor de was- en spoelplaats moet minimaal € 25.000 zijn.

De regeling geldt onder andere voor:

  • het aanschaffen of aanleggen van een (on)overdekte verharde vul- en wasplaats, inclusief een opvang en opslag en zuivering of verdamping van waswater
  • voor vloeistofdichte biologische zuiveringssystemen
  • zuiveringssystemen die werken op basis van ozon- of UV
  • systemen voor de verdamping van was- en spuitwater van spoelmachines
  • kistenwasser, inclusief opvang restwater voor afvoer of verwerking middels zuiveren of verdampen
  • helofytenfilter voor het zuiveren van afspoelend water (zonder gewasbeschermingsmiddelen) van het erf of voor gebruik in de erfsloot
  • een waterdichte opvangput voor afvalwater
  • aanleg en inrichting van een erf waarbij erfwater wordt opgevangen voor afvoer of verwerking middels zuiveren of verdampen.

Op 8 februari organiseerde CLM samen met de Provincie Noord-Brabant een webinar met uitleg over deze subsidieregeling. Een terugkijklink en de presentatie met alle informatie over de regeling is terug te vinden op schoon-water.nl.

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae