Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Woensdag 13 maart 2024

Voorbereidingen Nationale Boomfeestdag in volle gang

De voorbereidingen voor de viering van de Nationale Boomfeestdag zijn in volle gang. Op woensdag 20 maart zullen 154 kinderen per touringcar naar het terrein van Business Centre Treeport komen, om daar meer dan 2.000 planten en bomen te planten. Deels onder de windmolen én nog eens 2.000 vierkante meter in de zaadgaard met autochtoon materiaal. Deze kinderen zijn afkomstig van de Sint Annaschool en Zonnebloem uit Zundert, de Sint Bavoschool uit Rijsbergen en de Sint Antoniusschool uit Klein-Zundert. Onder deze kinderen bevinden zich ook Kinderraadsleden; Nienke IJkema, Resie van Hees, Sara Kokke, Mahmoud Nasif en Lone de Beer.

Sprekers

Op deze bijzondere dag zullen ook drie sprekers aanwezig zijn; wethouder Ralph Bogers namens de gemeente Zundert, Jolanda van Hasselt namens Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en Corné de Vooght namens Rabobank De Zuidelijke Baronie. Rabobank De Zuidelijke Baronie levert een financiële en programmabijdrage om de plannen voor dit maatschappelijke initiatief te kunnen realiseren.

 

Ontwerp

De bomen zullen worden ingeplant volgens een ontwerp van de werkgroep Agrobiodiversiteit. Dit ontwerp omvat Hedera helix 'arborescens', Osmanthus x burckwoodii, Artemisia 'Powis Castle', Aster divaricatus en Verbena hastata. Deze planten zullen de maandag voorafgaand aan de viering worden geleverd door Treeportlid Boomkwekerij Richard De Bie B.V. De werkgroep heeft een helder kleurenplan opgesteld, dat de kinderen kunnen gebruiken om de juiste plant op de gewenste plek te kunnen zetten. In de zaadgaard is onder meer nog ruimte voor de Betula pendula, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Euonymus europaeus, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Tilia cordata, Viburnum opulus en Rosa (o) canina. Deze worden geleverd door Treeportlid NL Plants B.V.

 

Daarnaast zal er, in samenwerking met de drie sprekers, nog een bijzondere aanplant worden gedaan: in het middenpad van de zaadgaard staat ter ere van grondeigenaar Frans van Schaik, die helaas overleden is op 7 mei 2023, een Fagus. Hier zullen drie bomen worden bijgeplant. Ter ere van Frans zal de ruimte eromheen verder leeg blijven.

 

Voorbereiding op school

De kinderen zijn zich al druk aan het voorbereiden op deze bijzondere gebeurtenis. Zo worden er klaslessen gegeven onder leiding van de coöperatieve vereniging Treeport én wordt de film Onder het Maaiveld Junior bekeken. De klaslessen laten zien dat kinderen begaan zijn met de groene wereld en hier veel interesse in hebben. Dit bleek overigens ook al uit de inzendingen die ontvangen mochten worden voor de wedstrijd waarbij de kinderen werden opgeroepen om de boom van de toekomst te ontwerpen. De prijsuitreiking zal op 20 maart door Treeportmanager David Bömer plaatsvinden. Het organisatiecomité wil de spanning er nog even inhouden.

 

Wilt u de viering graag bijwonen? Laat het voor maandag 18 maart even weten via info@treeport.eu.

 

In het organisatiecomité voor de jaarlijkse viering van de boomfeestdag hebben zitting: Vakbeurs GrootGroenPlus, Stichting European Plant Support, Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en Treeport BCT Partners BV. Zij worden hierin gesteund door Rabobank De Zuidelijke Baronie, Gemeente Zundert en de Stichting Nationale Viering Boomfeestdag. Aansluiten bij het organisatiecomité is mogelijk. Bedrijven, organisaties en verenigingen kunnen zich melden via info@grootgroenplus.nl.  

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae