Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Zondag 31 maart 2024

Viering einde plantseizoen een groot succes

Vanuit de Stichting Nationale Boomfeestdag vierden ze de sluiting van het plantseizoen op woensdag 20 maart 2024. In Zundert werd daarom ook een feest georganiseerd dat een daverend succes werd. In totaal waren er 154 kinderen aanwezig, die samen meer dan 4.000 bomen en planten hebben aangeplant op het terrein van Business Centre Treeport zowel in de zaadgaard als in het gebied rondom de windmolen E4.

Enthousiaste kinderen
In Zundert en omgeving werd al maanden toegewerkt naar deze dag, zeker op de St. Antoniusschool, de St. Annaschool, Zonnebloem en St. Bavoschool. Alle scholen waren namelijk uitgenodigd om een creatief werkstuk te maken over de Boom van de Toekomst, maar deze vier scholen namen ook deel aan het plantmoment dat de 20e plaatsvond. Voorafgaand aan de aanplant kregen zij in de klas de film ‘Onder het Maaiveld Junior’ te zien en leerden ze tijdens een speciale gastles alles over groei en bloei.

Inspirerende sprekers
Er werd niet alleen hard gewerkt, er was ook volop ruimte voor inspiratie en verbinding. Zo onderstreepte Corné de Vooght namens Rabobank De Zuidelijke Baronie hoe belangrijk het is om de jeugd te betrekken bij het creëren van een groene toekomst. Hij zette zijn woorden kracht bij met de uitreiking van een cheque t.w.v. 10.000 euro aan Marc Lodders, bestuurder van de stichting European Plant Support. Dit bedrag komt uit het Rabo Coöperatiefonds, waardoor er voldoende financiële ondersteuning was voor dit belangrijke maatschappelijke initiatief. Dankzij het enthousiasme van Corné na de Nationale Viering in 2022 heeft het organisatiecomité zich opgericht om te komen tot een jaarlijkse viering.

Ook Jolanda van Hasselt van Coöperatieve Vereniging Treeport kwam aan het woord. Zij benadrukte dat de bomen en planten die in de zaadgaard werden geplant autochtoon zijn en waarom dat belangrijk is. Zij had daarbij speciale aandacht voor de lindebomen die in de zaadgaard werden geplaatst. Tot hilariteit van de kinderen gaf ze een korte uitleg over het belang van bemesting, wormen en wormenpoep. Ze gaf een vaktechnisch inhoudelijke presentatie die de kinderen zeker zal bijblijven.

Vanuit de gemeente Zundert waren tijdens deze warme lentedag wethouders Ellie Kools en Ralph Bogers aanwezig. Wethouder Bogers vertelde de kinderen over het belang van bomen voor een groene en gezonde toekomst en benoemde de aanwezigheid van leden van de kinderraad. Hij benadrukte dat Zundert een boomteeltgemeente is en dat het openbaar bestuur zich logischerwijs inzet voor de sector. Wethouder Ellie Kools had eigenlijk andere verplichtingen, maar vond het zo leuk en belangrijk om aanwezig te zijn, dat ze speciaal hiervoor met haar werkschema had geschoven.

Prijsuitreiking
Natuurlijk was er ook nog een prijsuitreiking voor de best uitgedachte Boom van de Toekomst-wedstrijd. Dagvoorzitter David Bömer van vakbeurs GrootGroenPlus, die deze feestdag alle activiteiten aan elkaar praatte en zelf ook nieuwe informatie aan de kinderen overdroeg, reikte vijf prijzen uit o.a. voor de energieboom van Mace de Roo van de Sint Bavoschool. De winnaars ontvingen een cadeaubon van het lokale tuincentrum, zodat ze zelf verder op ontdekking kunnen.

Extra plantactiviteiten
Naast het aanplanten van de zaadgaard en het gebied bij windmolen E4, waren er nog twee extra plantactiviteiten. De firma Trewatin, vertegenwoordigd door Emiel Molenschot, droeg bij door de verdere vergroening en agrobiodiversiteit van de BCT Treehub (het koelhuis). Dit gebeurde onder meer door de aanplant van diverse klimplanten en de plaatsing van insectenhotels en vleermuiskasten.

Ook werden maar liefst 5.420 bomen geplant langs de waterloop. Hiervoor zorgden de projectgroepen van het proefveld ‘Doorbraak Agroforestry bufferstroken’. René Rijken van het Waterschap Brabantse Delta, een van de partners van de projectgroepen, benadrukte het belang van proefvlakken voor de natuurlijke (water)zuivering en biodiversiteit en het potentieel van agroforestry als duurzame landbouwpraktijk. 

Succesvolle dag
Er kan worden teruggekeken op een inspirerende, succesvolle dag, die heeft bijgedragen aan meer bewustzijn rondom het belang van groen en het delen van kennis. Zowel bij de volwassenen als bij de volgende generaties. Laat het duidelijk zijn dat de activiteiten vooral een kinderfeest zijn en een moment dat ze zich blijvend herinneren. De schopjes en T-shirts mochten mee naar huis. Alle 4.000 planten stonden sneller dan verwacht in de grond. Zoals Jolanda het verwoordde: “Dat zijn dus echt de boomkwekers van de toekomst”. Het organisatiecomité gaat snel over tot een evaluatie, om vervolgens te bepalen of de jaarlijkse viering al in november 2024 of zoals gebruikelijk in maart 2025 zal worden herhaald.

In het organisatiecomité voor de jaarlijkse viering van de boomfeestdag hebben zitting: Vakbeurs GrootGroenPlus, Stichting European Plant Support, Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en Treeport BCT Partners BV. Zij worden hierin gesteund door Rabobank De Zuidelijke Baronie, Gemeente Zundert en de Stichting Nationale Viering Boomfeestdag. Het is duidelijk dat deze organisaties zich inzetten voor het stimuleren van boom- en struikplantingen, en dat het betrekken van jongeren hierbij van vitaal belang is voor het voortbestaan van de natuurlijke omgeving.

Aansluiten bij het organisatiecomité is mogelijk. Bedrijven, organisaties en verenigingen kunnen zich melden via info@grootgroenplus.nl.

Een impressie van de viering kan bekeken worden via deze link.

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae