Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Vrijdag 19 april 2024

Ondertekening 'Convenant Bosplantsoenketen' in het vooruitzicht!

Op woensdag 22 mei zal op het bedrijf van NL Plants in Wernhout door vier partijen uit de bosplantsoenketen het langverwachte 'Convenant Bosplantsoenketen' worden ondertekend. Een heuglijk (en feestelijk) moment waar alle partijen zich al meerdere jaren voor hebben ingespannen en waar nu dus een grote stap wordt gezet.

De betrokken partijen en hun ondertekenaars zijn:

  • Staatsbosbeheer; programmadirecteur Bos & Klimaat Harrie Hekhuis
  • Boheza; voorzitter Johan Vink
  • Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert; voorzitter Marc Lodders
  • LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen; voorzitter Henk Huijsman

Het convenant is opgesteld vanuit ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) met het doel om gemaakte afspraken in de bosplantsoenketen te borgen voor de toekomst. Het gaat daarbij over de gehele strekking van de keten, dus van zaadvoorziening tot en met toepassing door terreinbeheerders. Daarmee kan met vertrouwen worden gewerkt aan een goede uitvoering van de Bossenstrategie, waarvoor vele miljoenen stuks plantmateriaal nodig gaan zijn. Zie ook dit artikel op de site www.ltobomenenvasteplanten.nl.

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae