Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Maandag 17 juni 2024

Uitnodiging Techniekdag Boomteelt donderdag 27 juni a.s.

Ook dit jaar wordt weer de jaarlijkse Techniekdag Boomteelt georganiseerd. Op donderdagmiddag 27 juni vindt de Techniekdag Boomteelt plaats bij Hergo Boomkwekerij te Zundert. Ontvangst is vanaf 12.30 uur. Gedurende de middag zijn er demonstraties in vooraf ingedeelde groepen. Aanmelden is niet nodig, en aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst telt niet mee voor verlenging van de spuitlicentie.

Het programma wordt afgesloten met een hapje en een drankje en duurt tot 17.00 uur. Naast veel aandacht voor mechanische onkruidbestrijding is er dit jaar ook aandacht voor andere innovatieve en duurzame technieken. Er zijn kleine innovaties, maar ook grotere zoals precisie-onkruidbestrijding, een autonome werktuigendrager, automatisch planten en GPS-/taakkaart-gestuurde beregening.  

Locatie:        Hergo Boomkwekerij
                     Waaijenbergstraat 21a
                     4881 NB Zundert

Datum:        27 juni 2024

Ontvangst:  12.30 uur, start rondgangen 13.00 uur.

Meer informatie: Arie Schipper: a.schipper@delphy.nl

De organisatie is in handen van een samenwerkingsverband van (in alfabetische volgorde):
CLTV Zundert, Compas Agro, Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o., Hergo Boomkwekerij en vakbeurs GrootGroenPlus.

De Techniekdag boomteelt wordt mogelijk gemaakt door het project Schoon Water voor Brabant en het POP3-project Toekomst gericht ondernemen in de boomkwekerij door duurzame teelt.

        

                                                                                

 

 

                                                              

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae