Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Vrijdag 21 juni 2024

Samenwerkingsovereenkomst hoogwaardig zaad & bosplantsoen gebruik

Op 22 mei 2024 werd de samenwerkingsovereenkomst gebruik hoogwaardig zaad en bosplantsoen ondertekend door Staatsbosbeheer, BoHeZa (onderdeel van Royal Anthos), Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert, LTO Nederland en Cultuurgroep Bos & Haagplantsoen LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen. Met deze overeenkomst zal gezamenlijk invulling worden gegeven aan de Bossenstrategie. We delen de documenten graag met onze leden.

In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over onder andere de beschikbaarheid, oogst en afzet van uitgangsmateriaal voor hoogwaardig bosplantsoen uit zaadgaarden van Staatsbosbeheer. Daarnaast zullen de partijen gezamenlijk een meerjarenprognose opstellen voor de zaden, stekken en planten die geproduceerd moeten worden en regelmatig met elkaar in overleg gaan over de beschikbaarheid van uitgangsmateriaal, de behoefte voor de lange termijn en eventuele opschaling van zaadoogst en productie. 

Om de overeenkomst in pdf-versie te lezen, klik op onderstaande afbeelding.

Klik op deze link om het document te openen waarin meerdere bijlagen zijn opgenomen ter verduidelijking van de overeenkomst, namelijk 
Bijlage 1 - Begrippenlijst
Bijlage 2 - Opschaling vanwege Bossenstrategie
Bijlage 3 - Beleidsmatige herwaardering 'bosbouwkundige herkomsten' 
Bijlage 4 - Specificatie meerjarenprognose Bossenstrategie
Bijlage 5 - Betekenis NAK-tuinbouw voor de samenwerkingsovereenkomst

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae