Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Vrijdag 05 juli 2024

Hulp gezocht bij het oogsten van zaden

Voor het oogsten van zaden van voornamelijk Quercus robur en Fagus sylvatica wordt hulp gezocht. Bij Staatsbosbeheer is namelijk onvoldoende personeel beschikbaar om alle beschikbare zaden zelf te oogsten. Daarom wordt onze kwekers de kans geboden om te helpen oogsten en daarmee de hoeveelheid beschikbare zaden zo groot mogelijk te maken. Kwekers kunnen zich melden via info@ltobomenenvasteplanten.nl of info@treeport.eu

 

Het complete bericht hieronder:

Samenwerking bosplantsoenketen loopt

De samenwerkende partijen in de bosplantsoenketen zijn bezig met het bespreken van hoogwaardig zaad- en plantsoenvraag voor de lange termijn. Staatsbosbeheer vraagt kwekers bij de oogst van met name eikels en beukennoten.

Onder voorzitterschap van André Wijnstra zullen de samenwerkende partijen, officieel getiteld Samenwerking Hoogwaardig Zaad- en Plantsoengebruik, drie tot vier keer per jaar bij elkaar komen: Staatsbosbeheer, LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, Treeport Zundert en BoHeZa. Dan zullen ze de beschikbaarheid van uitgangsmateriaal bespreken, de behoefte voor de lange termijn en eventuele opschaling van zaadoogst en productie. De partijen zullen telkens drie jaar vooruitplannen: in aantallen, soorten en herkomsten. Dit alles is nodig voor de realisatie van de Bossenstrategie. Afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die op 22 mei bij NL Plants in Wernhout is ondertekend.

Onlangs kwamen de samenwerkende partijen bij elkaar. Aan de orde kwam onder andere de zaadoogst komend najaar: bij Staatsbosbeheer is momenteel onvoldoende capaciteit om alle opstanden zelf te oogsten. Staatsbosbeheer vraagt daarom of kwekers en zaadhandel interesse hebben om te oogsten, voornamelijk in opstanden van eik (Quercus robur) en beuk (Fagus sylvatica), onder andere in het Liesbos (bij Breda). Geïnteresseerden kunnen zich  melden via info@ltobomenenvasteplanten.nl of info@treeport.eu. In de samenwerking zullen de verdeling en de beloning van geoogste zaden deze zomer worden uitgewerkt.

Verder is er gesproken over knelpuntsoorten deze zomer. Zo wordt er weer een tekort aan Prunus avium-zaad verwacht. Hierover wordt op korte termijn overleg gevoerd en een verdeelsleutel toegepast.

Bosgroepen Nederland en Staatsbosbeheer hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een rapport over de toekomstige vraag naar plantmateriaal, naar aanleiding van de Bossenstrategie. Dit rapport, geschreven in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN; nieuwe naam), wordt binnenkort gepubliceerd.

In het rapport zal de verdeling naar bosdoelen en bostypen staan, evenals verschillen tussen de Nationale Bossenstrategie en de Provinciale Bossenstrategieën.

Arno Engels

 

Eerder bericht over ondertekende samenwerkingsovereenkomst:
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/bosplantsoenketen-maakt-afspraken-voor-bossenstrategie

Eerder bericht over drie jaar vooruitplannen:
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/zaadoogst-en-productie-drie-jaar-vooruitplannen

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae