Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Varb B.V., Stichting Greenform

Engelandlaan 70-72, 2391 PN Hazerswoude-Dorp

info@varb.nl / +31 (0)172 235020 /

Contactpersoon: Supportdesk

Website: http://www.varb.nl

Varb is het grootste online handelsplatform voor alle buitengroen ondernemers. Vraag of aanbod van de ruim 950 deelnemende bedrijven van Varb is 365 dagen per jaar zichtbaar bij alle doelgroepen. Gemiddeld worden er in Varb dagelijks 15.000 verschillende producten aangeboden. Je kunt er op een efficiënte manier boomkwekerijproducten, vaste planten en bollen kopen en verkopen. Het handelsplatform heeft verschillende handelskanalen; kwekershandel, handel naar de groenaanleg en handel naar retail. 

Verbindende factor in buitengroen
Varb B.V. is onderdeel van Stichting Greenform. Greenform is dé verbindende factor voor bedrijven in het buitengroen. Met het exploiteren en faciliteren van onze digitale en fysieke platformen bevorderen we met verschillende activiteiten de handel. Dit doen wij voor en door de sector.

De wereld groener kleuren
Groen is geen luxe, maar een randvoorwaarde voor een gezond bestaan, nu én in de toekomst. Met onze kwekers, handelskwekers en handelaren laten we de handel in buitengroen bloeien en voorzien we in de vraag naar een groenere leefomgeving. Samen kleuren we de wereld groener, want bloeiende handel betekent groeiend groen.

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae