Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Limbogt B.V.

Oliviersweg 9, 5061 PL Oisterwijk

limbogtbv@outlook.com / / 0031 (0)6 29241411

Contactpersoon: Martien Scheffers

Website: https://www.hetlekkerstestraatje.com/

De reden waarom ons bedrijf lid geworden is van Treeport is gelegen in de ontwikkelingen m.b.t. de Oostflank Tilburg.  We hebben een glasaardbeibedrijf met 3 ha. glasopstand met daarlangs nog vollegrondspercelen, en daarmee dezelfde (gedeelde) belangen als boomkwekers ten oosten van, en in de gemeente Tilburg.  Op onze percelen hebben we nu geen boomteelt, maar we willen de mogelijkheden hiervoor naar de toekomst wél openhouden. Ons bedrijf leent zich immers voor wat betreft perceelsbestemmingen , opzet en uitrusting  voor  ontwikkeling / omvorming naar boomkwekerij. Wellicht kunnen we een samenwerking aangaan met andere boomkwekerijen. Ook willen we op de hoogte blijven van het nieuws van de Oostflank en daar onze inbreng leveren.  Middels ons lidmaatschap ondersteunen we op de eerste plaats deze belangenbehartiging. 

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae