Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Grow4-Agro

Koekoek 4, 4284XJ Rijswijk (NB)

simonvanhouwelingen@grow4agro.nl / / +31 (0)6 45178757

Contactpersoon: Simon van Houwelingen

Website: http://www.grow4agro.nl

Teeltadvisering Boomkwekerij
Om een zo rendabel mogelijke teelt te hebben, is teelttechnische ondersteuning niet meer weg te denken in de boomkwekerij. Naast rendement worden er ook steeds meer eisen gesteld aan uw gewassen. Afnemers vragen steeds vaker naar inzet van "groene middelen". Of willen alleen planten die gekweekt zijn onder een keurmerk. Daarnaast wordt de wetgeving steeds strenger. Dat uit zich vooral in het beperken van chemische gewasbescherming en zelfs het verdwijnen van middelen.

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae